پست های ارسال شده در دی سال 1388

برگ‌های برنده و واکنش سهمگین ایران به‌ تجاوز ‌احتمالی آمریکا-اسرائیل(1)

خبرگزاریفارس: تاوان هرگونه تجاوز احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران به دلیلبرگ‌های برنده و واکنش غافلگیر کننده ایران، به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

تاریخ ایران زمین از دورترین دوران تا سال ۶۲۸ میلادی

گزینوفونمی‌نویسد: کودکان ایرانیدرمدارسشان فنونقضاوت و عدالت و اداره می‌آموزند.  معلمان در این مدارس قضایای مختلف رابرای شاگردان به‌تمرین می‌گذارند، اتهامات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید