انقلاب اسلامی ایران چگونه به پیروزی رسید

س/ مستحضر هستید که درسی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران قرار داریم.
ازآنجا که این انقلاب تنها به مردم ایران مربوط نمی شود بلکه متعلق به تمام مسلمانان ومردم آزاده جهان است . بنابراین شنوندگان ما که بیشتر درافغانستان وپاکستان هستند ودرحال حاضر ازنظر امنیتی وسیاسی درسخت ترین شرایط قراردارند.دوست دارند بدانند که انقلاب اسلامی ایران چگونه به پیروزی رسید شرایط آن زمان چه بود وجنابعالی بعنوان یکی ازشنوندگان و پیش کسوتان انقلاب به شنوندگان ما بفرمائید که علل پیروزی این انقلاب چه بوده است؟

ج/ انقلاب اسلامی ایران که به رهبری حضرت امام خمینی به پیروزی رسید تاکنون فراز ونشیب های زیادی را طی کرده است .
سی سال پیش ما گرفتار یک رژیم بودیم که درنهایت استبداد مردم ما را به زجر وشکنجه در زندانها گرفتار کرده بود و منابع طبیعی ما را توسط کمپانی ها و کارترهای غربی به غارت برده بود و به دین اسلام اعتنایی نمی کرد و ازفرهنگ غرب پشتیبانی می کرد.
ما سی سال پیش گرفتار آمریکا واسرائیل بودیم و صدها مستشار آمریکائی واسرائیلی برمقررات این کشور حاکم بودند و از نظر سوق الجیشی ایران خبراقمار ومستعمره آمریکا محسوب می شد اما ملت مابه رهبری امام خمینی (ره) واسلام وتکیه به قرآن قیام کرد وشاه را ازکشور بیرون کرد و مستشاران آمریکائی را به کشورشان بازگرداند. استراتژی امام دربرابرشاه وآمریکا یک استراتژی مسلحانه ونظامی نبود بلکه متکی برآگاهیهای مردم از فرهنگ اسلام و قرآن وآموزه های مردم ما ازحادثه عاشورا درمبارزه باستم وظلم .
بنابراین ما بدون تمسک به مبارزه مسلحانه توانستیم مردم را به کوچه ها بیاوریم و درمقابل شاه قرار دهیم انقلاب به قدری گسترش داشت که درهمه لایه های اجتماعی نفوذ کرد .اینگونه نبود که فقط فقرا با این انقلاب باشند یا نخبگان و فرهنگیان وثروتمندان .
بلکه همه آنهایی که دل در گرو اسلام قرآن و پیامبراسلام داشتند برای نجات اسلام و کشور قیام کردند واین انقلاب موجب فرارشاه و مستشاران آمریکائی واستقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد.

س/ به علل پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کردید اگر ما بخواهیم عوامل این پیروزی را درجه بندی کنیم مثلاًرهبری انقلاب یا مکتب و الگو پذیری انقلاب چگونه می توانیم آن را اولویت بندی کنیم؟

ج/ مهمترین عامل پیروزی انقلاب رهبری بی بدیل وبی نظیر امام خمینی (ره) بود که توانسته بود با بازخوانی انقلاب اسلامی و باز تئوری حکومت اسلامی مردم را درایجاد یک انقلاب اسلامی به حرکت درآورد و مهمترین مسئله پس ازرهبری وتئوری امام وحدت کلمه مردم بود که باعث شد انقلاب ما به پیروزی برسد این وحدت کلمه در اثر فهم آنها ازرهبری امام ومکتب واینکه تنها راه پیروزی وحدت کلمه است. بنابراین سومین عنصر پیروزی وحدت کلمه حول مکتب اسلام بود اگر به این سه عنصر نگاه کنیم می بینیم که عناصر دیگر هم جمع می شوند و به سرعت یک نهضت را به پیروزی برساند.

س/ زمانی که انقلاب به پیروزی رسید ماه محرم بود . بفرمائید که آیا این تقارن تصادفی بود یا یک برکت الهی بود چون نهضت امام خمینی برگرفته ازنهضت امام حسین بود؟

ج/ مردم ما وقتی درصحنه انقلاب حضور پیدا کردند به شاه بعنوان یک فرد یزیدی نگاه می کردند و به امام به عنوان فرزند امام حسین (ع) این موجب انقلاب ما شد. ما قرنها درماه محرم وصفر شخصیت گرامی امام حسین (ع) نوه پیامبر(ص) را تجلیل می کنیم.وبرکشندگان این بزرگوار لعنت می فرستیم وبارها گفته ایم که ای کاش ما درکربلا بودیم ودرکنار امام حسین (ع) با لشکر یزید می جنگیدیم .با این تصور ملت ما احساس می کرد که اگر درکنارامام خمینی است گویا درکنارامام حسین (ع) هستند و اگر با شاه می جنگند درواقع بایزید می جنگند این فرهنگ عاشورایی و محرم و صفر توانست موتور انقلاب را به حرکت درآورد.

س/ انقلاب اسلامی ایران چه تاثیراتی برنهضت های جهان به ویژه نهضتهای آزادی بخش داشته است؟

ج/ انقلاب اسلامی طی سی سال گذشته معادله قدرت درمنطقه وجهان را به سرعت تغییر داده است.قبل از انقلاب درقدرت مسلط روی زمین بود یعنی بلوک شرق وغرب به رهبری شوروی وآمریکا اما انقلاب درمدت کوتاهی توانست این معادله قدرت را برهم بزند و بلوک شرق یعنی شوروی فرو پاشید یکی از علتهای فروپاشی شوروی این بود که نتوانست برتری مارکسیسم را نسبت به ایدئولوژی های دیگر حفظ کند .لذا به سرعت روبه فروپاشی رفت الان هم لیبرال دموکراسی غرب نتوانسته است تمدن غربی را حفظ کند و دچار فروپاشی واضمحلال است سخنان اخیر اوباما خیلی شبیه سخنان گورباچف درتنظیم امورات
پروسترویکا و گلاسنوست است و ما می بینیم که اسلام هرچه پویا تر به جلو می رود.
واندیشه های مقابل آن روبه اضمحلال می روند و هرنهضتی که درجهان اسلام یا خارج ازجهان اسلام شکل می گیرد یک رنگ الهی و خدایی دارد و رنگهایی مادی گرایی دیگر پاسخگوئی نهضتهای انقلابی جهان نیست.
الان بعد از سی سال ما موفق شدیم معادلات قدرت را درجهان ومنطقه برهم بزنیم.
اعراب درچند جنگ درمقابله بااسرائیل شکست خوردند.اما در چند جنگ اخیر یعنی جنگ 33 روزه علیه حزب الله لبنان وجنگ 22 روزه غزه ما می بینیم که عده اندک وگروه کوچک درمقابل چهارمین قدرت جهان به پیروزی می رسد این اثرات انقلاب اسلامی است که توانست بسط و نفوذ اسرائیل را درمنطقه متوقف سازد وآنها را درسرزمین اشغالی نگذارد.
پروژه از نیل تا فرات را عملی کند. الان رژیم اسرائیل منفورتراز گذشته درچشم جهانیان است بطوری که حتی کشورهای لائیک مثل ترکیه هم درمقابل جنایات اسرائیلی موضع می گیرند و مردم ترکیه در شور و هیجان علیه اسرائیل هستند ونخست وزیرترکیه دراجلاس داووس تحت تاثیر همین گرایش ضد صهیونیستی درمنطقه جداً درمقابل پرز ایستاد و جنایات اسرائیل را درغزه فاش کرد ولعن ونفرین بررهبران صهیونیستی فرستاد وهمین باعث محبوبیت بیشتر اردوغان شد.

س/ بعلاوه حماس وحزب الله بقیه نهضتهای آزادی بخش بویژه نهضتهای اسلامی چقدر الگو پذیری داشتند از انقلاب اسلامی ما درسی سال گذشته دیدیم که دشمنان اسلام هم غافل نبودند ودشمن خیلی سعی کرد که انقلاب اسلامی ایران را به عنوان شیعی معرفی کند؟

ج/ درعراق افغانستان وبرخی کشورهای اسلامی گروههای اسلامی برضد تسلط خارجی قیام کردند ما درافغانستان شاهد گروههای اسلامی بودیم که هم درمقابل رژیم کمونیستی وهم دربرابر رژیم آمریکا قد علم کردند. درعراق ما دیدیم در برابر استبداد صدامی ایستادند وبهرحال ماشاهد موج بیداری درجهان اسلام هستیم که گروههای اسلامی و هسته حزب الله آن را پدید آورد و اساساً بحث شیعه وسنی در اینجا مطرح نیست و آنچه که الان مطرح است بحث اسلام و قرآن وخدا و قبله واحد است و گرایشات قومی ومذهبی خیلی مطرح نیست. آنچه که مطرح است این است که ما دشمن مشترک داریم درعین حال که قرآن واسلام وپیامبر(ص) وقبله ما واحد و مشترک هستند همین کفایت می کند که ما اختلافات قومی ومذهبی را فراموش کنیم و به دشمنی مشترک فکرکنیم .

س/ جنابعالی فرمودید که انقلاب اسلامی که سی سال از پیروزی آن می گذرد یک انقلاب فرهنگی بود مبتنی برعلم وآگاهی و براساس علم و شعور به پیروزی رسید نه ازراه نظامیگری وکشت وکشتار این درحالی است که درعصرحاضر یک سری گروهها مثل القاعده وطالبان می خواهند از راه نظامیگری وایجاد رعب و وحشت و سربریدن مردم و عملیات انتحاری علیه مردم اسلام را به اجرا بگذارند. جنابعالی این دو مسئله را چگونه تفکیک می کنید؟

ج/ انقلاب مایک انقلاب فرهنگی است و ما براساس اقتدار فرهنگی ،اقتدار سیاسی و امنیتی بدست آوردیم ما درجنگ غزه و حزب الله نه توپ داشتیم نه تانک ونه بمبهای فسفری اما آنچه که درجنگ لبنان یا غزه پیروز شد. پیروزی خون برشمشیر بود کودکانی که صهیونیستها قتل عام کردند درغزه وتصاویری که ازبدنهای قطعه قطعه کودکان غزه درجهان منعکس شد یک بیداری جهانی را بوجود آورد و جامعه جهانی را نسبت به مظالم رژیم صهیونیستی آگاه کرد ارزش این خونها بالاتر از سلاحهای کشتار جمعی است اگر ما فرض کنیم دست یابیم به توپ وتانک وبمب اتم بیشتر از روسیه وآمریکا وانگلیس نمی توانیم بمب اتم درست کنیم.
بعلاوه کاربرد سلاحهای کشتارجمعی درست نیست و منطق ما درمواجه باغرب و دربرابر ستمهای آمریکا وقدرتهای جهانی منطقه پیروی خون برشمشیر است.
بعد از چند قرن از گذشتن حادثه کربلا این نام و راه امام حسین (ع) است که زنده است واین یزید است که شکست خورده است و الان درعصر رسانه ها وانفجار اطلاعات فضایی ایجاد شده است که مردم جهان نقض حقوق بشر وستم را برنمی تابند.
پس اگر دریک نقطه جهان کسی برکسی ظلم کند . مردم جهان آنرا تحمل نمی کنند. همانگونه که درقضیه غزه دیدیم که جنایات اسرائیل با یک قیام جهانی روبرو شد و آنها مجبور شدند که جنگ را خاتمه دهند.
بنابراین استراتژی و تاکتیک مسلحانه جواب نمی دهد ما باید اذهان بشریت وانسانها رانسبت به اسلام ودیدگاههای الهی مکتب اسلام متوجه کنیم وحتی دیگر ادیان واهل کتاب هم این منطق را می پذیرند وبویژه درکشورهای اروپائی تظاهرات ضد صهیونیستی خیلی پررنگ تر بود بنابراین ما با فطرت بشر سر و کارداریم مانمی خواهیم جنگ وخونریزی داشته باشیم. رهبران دینی همواره مناری صلح وامنیت بودند و جنگ رادرصورت دفاع می کردند همه جنگهای پیامبردفاعی بودند وپیامبر هیچ وقت حمله به کسی نکرده بود علت پیروزی مادر ایران هم همین بود و اگر طالبان هم درافغانستان براین منطق عمل می کردند آمریکا به سادگی موفق به سرنگونی طالبان نمی شد.

س/ درسی سال گذشته انقلاب اسلامی با چه چالشهایی روبرو بود و چگونه توانست پایدار بماند؟

ج/ انقلاب درسی سال گذشته با چالشهای گوناگون مواجه بوده است ازجمله راه اندازی جنگ داخلی واخلال درداخل توسط آمریکا وسرویسهای جاسوسی آمریکا در داخل ایران بود.
آمریکا سه گسل وشکاف رادرایران فعال نگه داشتند. یک گسل قومی، درایران اقوام مختلف ازجمله فارس وترک و لر و بلوچ وکرد وغیره زندگی می کنند و آمریکا روی شکاف قومی مثل یک گسل کارکرد ولی نتیجه ای نگرفت.
بعد آمد روی گسل اختلافات مذهبی کارکرد وجنگ شیعه وسنی راه انداخت که آن هم موفق نبود وسپس روی گسل سنت و مدرنیته کار کرد. ورگه های سوسیال دموکراسی ولیبرال دموکراسی را درایران فعال کرد و در کنگره آمریکا برای اینها بودجه تعیین کرد ولیبرالیست را در ایران باب کرد اما ملت ما به رهبری روحانیت باب لیبرالیست را خالی کردند ازاین چالش ها بود که ملت ما آن را پشت سرگذاشت.
چالش دیگر که ما داریم چالش عقب ماندگی وجهل است .آمریکا وغربیها همیشه سعی کرده اند کشورهای جهان سوم راعقب نگه دارند و ما تلاش کردیم این عقب ماندگی های علمی وفرهنگی راجبران کنیم ما در افق های علمی به درجه ای رسیده ایم که غرب را به لرزه درآورده است.
ما داریم این افقها را یکی بعد از دیگری بدست می آوریم پیروزی هایی درمیدانهای علمی وصنعتی واقتصادی وکارآمدی های نظام اسلامی - لذا غرب وآمریکا سعی داشته است که ماراعقب نگه دارد و ما این عقب ماندگی را جبران می کنیم.


س/ بعنوان آخرین سوال به دستاوردهایی انقلاب هم اشاره داشتید باتوجه به پیشرفتها ودستاوردهای انقلاب و با عنایت به اینکه ایران سردمدار آزادی خواهان جهان است . آمریکا نیز غافل نیست . به نظرشما آمریکا درآینده برای ایران چه فکرها وطرحها خواهد داشت وایران چگونه می تواند با این توطئه ها مبارزه کند؟

ج/ به هرحال دشمن بیکار ننشسته است و هرروز توطئه جدیدی را تدارک می بیند اما رهبری انقلاب اسلامی ، آیت الله خامنه ای هم بیکار ننشسته است و با رهبری پیامبرگونه خودش با فراز ونشیب هایی که برای انقلاب پیش می آید انقلاب را هدایت می کنند. لذا ما درسی سال گذشته علیرغم تمام چالش ها وتوطئه های دشمن به کاروان پیشرفت سرعت بیشتری داریم والان درچشم انداز بیست ساله کشور برنامه هایی داریم که ان شاء الله درمقام اول منطقه سهمی برای پیشرفت صلح جهانی ایفا کنیم. انشاء الله .

/ 0 نظر / 12 بازدید